Nieuws

Nieuws

Werknemers industrie juichen komst robots toe

Een grote meerderheid van de medewerkers in de technologische industrie, namelijk 83 procent,... »

Cao-akkoord Productiegerichte Dierhouderij

Op 4 december 2017 hebben LTO Nederland, POV en COBK met FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen een... »

Leidinggevende staat aan de wieg van uitstroom werknemers

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom werknemers vertrekken bij een organisatie. In... »

Escaperoom als trainingstool

Serious gaming wordt steeds serieuzer benut voor het trainen van teams en ontwikkelen van effectief... »

De Vitale Revolutie binnen Zeeland

Uit (inter-) nationale en regionale onderzoeken blijkt dat vitale mensen productiever, creatiever... »

Cao-akkoord Open Teelten

Op 31 oktober jl. hebben LTO Nederland, NFO, KAVB en Anthos met FNV Agrarisch groen en CNV... »

HAER in 't veld: De Snertborrel

Januari: de maand van bezuinigingen, aangezien we met z’n alle veel geld hebben uitgegeven voor de... »

Met deze wijzigingen krijgen ondernemers te maken per 1 januari 2018

Ondernemers krijgen weer te maken met een aantal wetswijzigingen die invloed kunnen hebben op hun... »

Principe-akkoord cao Productiegerichte Dierhouderij

Op 4 december 2017 is er een principe-akkoord bereikt over de nieuwe cao Productiegerichte... »

Verruiming mogelijkheden toepassen lage premie WW

Met ingang van 1 januari 2018 mag u de lage WW-sectorpremie toepassen bij een jaarurenmodel indien... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 459 berichten.