Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Nieuwsbericht

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

Opbouw
Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een transitievergoeding. Dat betekent dat de transitievergoeding soms over een hele korte looptijd moet worden berekend. Dit heeft gevolgen voor het Besluit loonbegrip, vergoeding, aanzegtermijn en transitievergoeding. Daarin is opgenomen op welke manier het loon voor de transitievergoeding berekend moet worden.

In het Besluit wordt nu uitgegaan van een overeengekomen arbeidsduur per maand. Als geen vaste arbeidsduur is overeengekomen of als de arbeidsduur onregelmatig is, wordt het gemiddelde per maand genomen. Dat kan makkelijk omdat al meer dan twee jaar is gewerkt voordat überhaupt een transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Door de aanstaande wijziging van op grond van de WAB moet de transitievergoeding en dus ook het loon per maand ook voor heel korte contracten berekend kunnen worden.

Huidige berekening
Voor de berekening van de transitievergoeding vóór 1 januari 2020 moeten drie stappen genomen worden:
1. Allereerst moet het bruto maandsalaris langs de lijnen van het Besluit worden berekend.
2. Vervolgens moeten daar de looncomponenten uit het Besluit en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aan toegerekend worden.
3. Het bedrag aan loon dat hieruit komt, dient als basis voor de berekening van de transitievergoeding.

Voor het berekenen van de hoogte van het loon voor het berekenen van de transitievergoeding wordt de volgende formule gebruikt: Bruto uurloon x (gemiddelde) arbeidsduur per maand Dit uitgangspunt wijzigt niet. Maar als de arbeidsovereenkomst korter dan een maand heeft geduurd, kan je niet spreken van een ‘arbeidsduur per maand’. Ook een gemiddelde arbeidsduur per maand is niet te berekenen volgens het huidige besluit. Daarom wordt het besluit aangevuld. Er wordt geregeld hoe de arbeidsduur per maand wordt vastgesteld voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand hebben geduurd.

Berekening transitievergoeding bij korte dienstverbanden
Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan een maand, dan wordt het loon vanaf 1 januari 2020 per maand bepaald aan de hand van het totale bedrag aan bruto loon en looncomponenten dat gedurende de hele arbeidsovereenkomst verschuldigd was. Als looncomponenten als vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering verschuldigd waren, dan moeten deze dus worden meegenomen in de berekening van het loon per maand. De minister heeft een aantal rekenvoorbeelden gegeven:

1. Rekenvoorbeeld – loon per maand bij dienstverband korter dan een maand
Een uitzendkracht werkt 3 dagen van 8 uur als invaller, 24 uur in totaal. Na deze invalklus zegt de uitzendwerkgever het contract op. Het bruto uurloon is € 20 ex 8% vakantiegeld. De uitzendkracht heeft 24 maal € 20 + 8% = € 518,40. Dit bedrag wordt bij de berekening van de transitievergoeding gehanteerd als ‘loon per maand’.

De formule voor de transitievergoeding is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12). De hoogte van de transitievergoeding is: (518,40/518,40) x ((1/3 x 518,40)/12) 1 x (172,80 /12) = € 14,40.

2. Rekenvoorbeeld – transitievergoeding bij ontslag tijdens proeftijd
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft een bruto maandloon van € 3.000 (inclusief vakantiegeld e.d.) afgesproken. De werknemer wordt na twee weken in de proeftijd ontslagen. Het bruto loon van de werknemer gedurende de hele proeftijd bedroeg € 1.500 (inclusief vakantiegeld). Het loon per maand van de werknemer is het feitelijke bruto loon gedurende de hele proeftijd: € 1.500.

De formule voor de transitievergoeding is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12). De hoogte van de transitievergoeding is: (1500/1500) x ((1/3 x 1500)/12) 1 x (500 /12) = € 41,67.

Voor hulp bij de berekening van de transitievergoeding is op rijksoverheid.nl een online rekentool transitievergoeding Meer info op https://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/
Deze zal te zijner tijd worden aangepast aan de nieuwe regels.

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.