De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Nieuwsbericht

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is de STAR-methodiek?
De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is ook een handig hulpmiddel bij functionerings- en coachingsgesprekken. De methodiek geeft namelijk inzicht in de mate waarin iemand competenties beheerst. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van feitelijke situaties uit het verleden.
S Wat was er aan de hand? (Situatie)
T Wat was de taak of het doel van de werknemer? (Taak)
A Wat heeft de werknemer gedaan? (Actie)
R Wat was het resultaat? (Resultaat)

De methode wordt ook wel aangevuld tot ‘STARR’ of ‘STARRT’.
R Vindt de werknemer achteraf dat hij goed heeft gehandeld? (Reflectie)
T Hoe zou de sollicitant of werknemer het nu aanpakken? (Transfer, vermogen om te leren van situaties uit het verleden)

De STAR-methodiek toepassen in een functioneringsgesprek
Als gespreksleider kan je starten met Resultaat. Dat vormt namelijk de aanleiding voor de STAR. Daarna volgen de Taak, de Situatie, de genomen Actie en Reflectie. De gespreksleider vergelijkt het verschil tussen Resultaat en de Taak. Bij deze weging houdt hij rekening met de genomen Acties en de Situatie. Op basis van deze uitkomst wordt inzicht verkregen in:
- de mate waarin de werknemer bevraagde competentie beheerst;
- wat de werknemer de volgende keer beter of anders kan doen;
- op welke wijze de leidinggevende een volgende keer (extra) ondersteuning kan bieden.

Op het moment dat een werknemer wordt gecoacht op een toekomstige gebeurtenis biedt de STAR-methodiek een kapstok om de te nemen actie te bepalen. De leidinggevende of coach begint met de Taak. Deze moet zo concreet mogelijk worden geformuleerd. Vervolgens wordt de Situatie in ogenschouw genomen. Zowel de Taak als de Situatie bepalen, samen met de vakvolwassenheid van de werknemer, welke acties de werknemer onderneemt en welke ondersteuning de leidinggevende eventueel moet geven.

Tot slot nog een aantal te vermijden valkuilen:
- Doorpraten over een niet relevante situatie of een situatie van een te laag niveau. Schroom niet om met een nieuw voorbeeld te starten.
- Verliezen in de inhoud.
- Niet luisteren, omdat er bijvoorbeeld te veel wordt gekeken naar de hoofdlijn.
- Onvoldoende aandacht voor de genomen actie. Terwijl juist deze stap zeer informatief is.
- Theoretische en/of suggestieve vragen. De kern van de methode ligt in het bekijken van een eerdere situatie. Naar Hoe zou u nu...? of Hoe zou u in situatie X dit aangepakt hebben?, kunt u vragen bij Reflectie of Transfer.

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.