De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Nieuwsbericht

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is de STAR-methodiek?
De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is ook een handig hulpmiddel bij functionerings- en coachingsgesprekken. De methodiek geeft namelijk inzicht in de mate waarin iemand competenties beheerst. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van feitelijke situaties uit het verleden.
S Wat was er aan de hand? (Situatie)
T Wat was de taak of het doel van de werknemer? (Taak)
A Wat heeft de werknemer gedaan? (Actie)
R Wat was het resultaat? (Resultaat)

De methode wordt ook wel aangevuld tot ‘STARR’ of ‘STARRT’.
R Vindt de werknemer achteraf dat hij goed heeft gehandeld? (Reflectie)
T Hoe zou de sollicitant of werknemer het nu aanpakken? (Transfer, vermogen om te leren van situaties uit het verleden)

De STAR-methodiek toepassen in een functioneringsgesprek
Als gespreksleider kan je starten met Resultaat. Dat vormt namelijk de aanleiding voor de STAR. Daarna volgen de Taak, de Situatie, de genomen Actie en Reflectie. De gespreksleider vergelijkt het verschil tussen Resultaat en de Taak. Bij deze weging houdt hij rekening met de genomen Acties en de Situatie. Op basis van deze uitkomst wordt inzicht verkregen in:
- de mate waarin de werknemer bevraagde competentie beheerst;
- wat de werknemer de volgende keer beter of anders kan doen;
- op welke wijze de leidinggevende een volgende keer (extra) ondersteuning kan bieden.

Op het moment dat een werknemer wordt gecoacht op een toekomstige gebeurtenis biedt de STAR-methodiek een kapstok om de te nemen actie te bepalen. De leidinggevende of coach begint met de Taak. Deze moet zo concreet mogelijk worden geformuleerd. Vervolgens wordt de Situatie in ogenschouw genomen. Zowel de Taak als de Situatie bepalen, samen met de vakvolwassenheid van de werknemer, welke acties de werknemer onderneemt en welke ondersteuning de leidinggevende eventueel moet geven.

Tot slot nog een aantal te vermijden valkuilen:
- Doorpraten over een niet relevante situatie of een situatie van een te laag niveau. Schroom niet om met een nieuw voorbeeld te starten.
- Verliezen in de inhoud.
- Niet luisteren, omdat er bijvoorbeeld te veel wordt gekeken naar de hoofdlijn.
- Onvoldoende aandacht voor de genomen actie. Terwijl juist deze stap zeer informatief is.
- Theoretische en/of suggestieve vragen. De kern van de methode ligt in het bekijken van een eerdere situatie. Naar Hoe zou u nu...? of Hoe zou u in situatie X dit aangepakt hebben?, kunt u vragen bij Reflectie of Transfer.

Bekijk meer nieuwsberichten

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft aangegeven op prinsjesdag in te zetten op Leven Lang Ontwikkelen. Een Leven Lang... »

Hoe maak je Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar?

Zijn je medewerkers duurzaam inzetbaar? Sta er eens bij stil of het werk wat je medewerkers doen... »

De beleidsprioriteiten Ministerie van Sociale Zaken 2020:

Op prinsjesdag werden de 3 beleidsprioriteiten van Sociale zaken gepresenteerd. Deze 3 onderdelen... »

Wat moet je weten over de Risico-inventarisatie en Evaluatie?

Voorschriften rond de RI&E komen voort uit de Arbowet, het Arbobesluit en uit de Wet op de... »

Prinsjesdag 2019: HR Nieuws

De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. We zetten... »

Wetswijziging op komst: Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de versnelde verhoging... »

Nieuw per 1 januari 2020: De MKB verzuim-ontzorgverzekering

De introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en... »

Hoe voorkom je ongelukken tijdens de oogst?

In de zomer worden er veel gewassen geoogst. Het gras en de mais moeten van het land, het graan... »

Is jouw HR-organisatie al AVG Proof?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd... »

In 6 stappen klaar voor de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. De wetgeving gaat in... »

Berichten 51 van 60 van in totaal 604 berichten.