De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Nieuwsbericht

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is de STAR-methodiek?
De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is ook een handig hulpmiddel bij functionerings- en coachingsgesprekken. De methodiek geeft namelijk inzicht in de mate waarin iemand competenties beheerst. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van feitelijke situaties uit het verleden.
S Wat was er aan de hand? (Situatie)
T Wat was de taak of het doel van de werknemer? (Taak)
A Wat heeft de werknemer gedaan? (Actie)
R Wat was het resultaat? (Resultaat)

De methode wordt ook wel aangevuld tot ‘STARR’ of ‘STARRT’.
R Vindt de werknemer achteraf dat hij goed heeft gehandeld? (Reflectie)
T Hoe zou de sollicitant of werknemer het nu aanpakken? (Transfer, vermogen om te leren van situaties uit het verleden)

De STAR-methodiek toepassen in een functioneringsgesprek
Als gespreksleider kan je starten met Resultaat. Dat vormt namelijk de aanleiding voor de STAR. Daarna volgen de Taak, de Situatie, de genomen Actie en Reflectie. De gespreksleider vergelijkt het verschil tussen Resultaat en de Taak. Bij deze weging houdt hij rekening met de genomen Acties en de Situatie. Op basis van deze uitkomst wordt inzicht verkregen in:
- de mate waarin de werknemer bevraagde competentie beheerst;
- wat de werknemer de volgende keer beter of anders kan doen;
- op welke wijze de leidinggevende een volgende keer (extra) ondersteuning kan bieden.

Op het moment dat een werknemer wordt gecoacht op een toekomstige gebeurtenis biedt de STAR-methodiek een kapstok om de te nemen actie te bepalen. De leidinggevende of coach begint met de Taak. Deze moet zo concreet mogelijk worden geformuleerd. Vervolgens wordt de Situatie in ogenschouw genomen. Zowel de Taak als de Situatie bepalen, samen met de vakvolwassenheid van de werknemer, welke acties de werknemer onderneemt en welke ondersteuning de leidinggevende eventueel moet geven.

Tot slot nog een aantal te vermijden valkuilen:
- Doorpraten over een niet relevante situatie of een situatie van een te laag niveau. Schroom niet om met een nieuw voorbeeld te starten.
- Verliezen in de inhoud.
- Niet luisteren, omdat er bijvoorbeeld te veel wordt gekeken naar de hoofdlijn.
- Onvoldoende aandacht voor de genomen actie. Terwijl juist deze stap zeer informatief is.
- Theoretische en/of suggestieve vragen. De kern van de methode ligt in het bekijken van een eerdere situatie. Naar Hoe zou u nu...? of Hoe zou u in situatie X dit aangepakt hebben?, kunt u vragen bij Reflectie of Transfer.

Bekijk meer nieuwsberichten

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

Waarom kiezen voor het invoeren van een beoordelingscyclus?

Beoordelingsgesprekken nemen een centrale plaats in binnen het personeelsbeleid van organisaties.... »

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, is opdracht gegeven aan de commissie Regulering van... »

Meedoen naar vermogen

Het kabinet stimuleert mensen om te werken, onder meer omdat werk de sleutel is tot een inkomen,... »

Berichten 41 van 50 van in totaal 604 berichten.