De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Nieuwsbericht

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is de STAR-methodiek?
De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is ook een handig hulpmiddel bij functionerings- en coachingsgesprekken. De methodiek geeft namelijk inzicht in de mate waarin iemand competenties beheerst. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van feitelijke situaties uit het verleden.
S Wat was er aan de hand? (Situatie)
T Wat was de taak of het doel van de werknemer? (Taak)
A Wat heeft de werknemer gedaan? (Actie)
R Wat was het resultaat? (Resultaat)

De methode wordt ook wel aangevuld tot ‘STARR’ of ‘STARRT’.
R Vindt de werknemer achteraf dat hij goed heeft gehandeld? (Reflectie)
T Hoe zou de sollicitant of werknemer het nu aanpakken? (Transfer, vermogen om te leren van situaties uit het verleden)

De STAR-methodiek toepassen in een functioneringsgesprek
Als gespreksleider kan je starten met Resultaat. Dat vormt namelijk de aanleiding voor de STAR. Daarna volgen de Taak, de Situatie, de genomen Actie en Reflectie. De gespreksleider vergelijkt het verschil tussen Resultaat en de Taak. Bij deze weging houdt hij rekening met de genomen Acties en de Situatie. Op basis van deze uitkomst wordt inzicht verkregen in:
- de mate waarin de werknemer bevraagde competentie beheerst;
- wat de werknemer de volgende keer beter of anders kan doen;
- op welke wijze de leidinggevende een volgende keer (extra) ondersteuning kan bieden.

Op het moment dat een werknemer wordt gecoacht op een toekomstige gebeurtenis biedt de STAR-methodiek een kapstok om de te nemen actie te bepalen. De leidinggevende of coach begint met de Taak. Deze moet zo concreet mogelijk worden geformuleerd. Vervolgens wordt de Situatie in ogenschouw genomen. Zowel de Taak als de Situatie bepalen, samen met de vakvolwassenheid van de werknemer, welke acties de werknemer onderneemt en welke ondersteuning de leidinggevende eventueel moet geven.

Tot slot nog een aantal te vermijden valkuilen:
- Doorpraten over een niet relevante situatie of een situatie van een te laag niveau. Schroom niet om met een nieuw voorbeeld te starten.
- Verliezen in de inhoud.
- Niet luisteren, omdat er bijvoorbeeld te veel wordt gekeken naar de hoofdlijn.
- Onvoldoende aandacht voor de genomen actie. Terwijl juist deze stap zeer informatief is.
- Theoretische en/of suggestieve vragen. De kern van de methode ligt in het bekijken van een eerdere situatie. Naar Hoe zou u nu...? of Hoe zou u in situatie X dit aangepakt hebben?, kunt u vragen bij Reflectie of Transfer.

Bekijk meer nieuwsberichten

Werkgevers mogen werktijdverkorting aanvragen voor coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers, mogen... »

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de... »

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan... »

Alle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen

De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in... »

5 tips voor alcoholpreventie op het werk

Twee jaar geleden de volksgezondheidscampagne “Dry January” over uit Engeland. Dit jaar doen in... »

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Waarom een gordel? In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn... »

BPL Pensioenpremie vanaf 01-01-2020 omhoog

Per 1 januari 2020 is de BPL pensioenpremie verhoogd van 21,70% naar 25% van de pensioengrondslag.... »

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Berichten 31 van 40 van in totaal 604 berichten.