De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Nieuwsbericht

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Wat is de STAR-methodiek?
De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is ook een handig hulpmiddel bij functionerings- en coachingsgesprekken. De methodiek geeft namelijk inzicht in de mate waarin iemand competenties beheerst. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van feitelijke situaties uit het verleden.
S Wat was er aan de hand? (Situatie)
T Wat was de taak of het doel van de werknemer? (Taak)
A Wat heeft de werknemer gedaan? (Actie)
R Wat was het resultaat? (Resultaat)

De methode wordt ook wel aangevuld tot ‘STARR’ of ‘STARRT’.
R Vindt de werknemer achteraf dat hij goed heeft gehandeld? (Reflectie)
T Hoe zou de sollicitant of werknemer het nu aanpakken? (Transfer, vermogen om te leren van situaties uit het verleden)

De STAR-methodiek toepassen in een functioneringsgesprek
Als gespreksleider kan je starten met Resultaat. Dat vormt namelijk de aanleiding voor de STAR. Daarna volgen de Taak, de Situatie, de genomen Actie en Reflectie. De gespreksleider vergelijkt het verschil tussen Resultaat en de Taak. Bij deze weging houdt hij rekening met de genomen Acties en de Situatie. Op basis van deze uitkomst wordt inzicht verkregen in:
- de mate waarin de werknemer bevraagde competentie beheerst;
- wat de werknemer de volgende keer beter of anders kan doen;
- op welke wijze de leidinggevende een volgende keer (extra) ondersteuning kan bieden.

Op het moment dat een werknemer wordt gecoacht op een toekomstige gebeurtenis biedt de STAR-methodiek een kapstok om de te nemen actie te bepalen. De leidinggevende of coach begint met de Taak. Deze moet zo concreet mogelijk worden geformuleerd. Vervolgens wordt de Situatie in ogenschouw genomen. Zowel de Taak als de Situatie bepalen, samen met de vakvolwassenheid van de werknemer, welke acties de werknemer onderneemt en welke ondersteuning de leidinggevende eventueel moet geven.

Tot slot nog een aantal te vermijden valkuilen:
- Doorpraten over een niet relevante situatie of een situatie van een te laag niveau. Schroom niet om met een nieuw voorbeeld te starten.
- Verliezen in de inhoud.
- Niet luisteren, omdat er bijvoorbeeld te veel wordt gekeken naar de hoofdlijn.
- Onvoldoende aandacht voor de genomen actie. Terwijl juist deze stap zeer informatief is.
- Theoretische en/of suggestieve vragen. De kern van de methode ligt in het bekijken van een eerdere situatie. Naar Hoe zou u nu...? of Hoe zou u in situatie X dit aangepakt hebben?, kunt u vragen bij Reflectie of Transfer.

Bekijk meer nieuwsberichten

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang.... »

Webinar ziekteverzuim

Het is ochtend, uw telefoon gaat. Eén van uw medewerkers meldt zich ziek. En nu? Verschillende... »

Blog over Werk-Privé balans

Misschien herken je het wel; je werkdag start en i.p.v. dat je 's ochtends in de auto stapt naar je... »

Eerste negen weken ouderschapsverlof vanaf 2022 deels betaald

Ouders van jonge kinderen krijgen vanaf augustus 2022 de eerste negen weken van het... »

Update Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het doel van de tijdelijke NOW is om werkgevers in deze tijden van acute en zware terugval in de... »

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Berichten 11 van 20 van in totaal 604 berichten.