HAER verankert

HAER verankert

Haer verankert

een goed bedacht personeelsbeleid in uw organisatie. Volgens HAER zijn er geen standaard problemen en dus ook geen standaard oplossingen. Systemen en structuren worden vanuit uw specifieke situatie en behoefte geïmplementeerd en verankerd in uw bedrijfsvoering.

Wat leeft en wat speelt

binnen uw bedrijf en in welke context moet dat worden gezien? In dit soort vragen vindt u de toegevoegde waarde van een professioneel HR-beleid en dus van HAER. In plaats van zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor uw probleem, zoeken we naar de oorzaak. Op die manier zijn we niet bezig met symptoombestrijding, maar werken we aan structurele oplossingen.

U borgt een vaste werkwijze

om problemen in een vroeg stadium te signaleren, te voorkomen en risico's beheersbaar te maken. Hierbij kunt u denken aan een systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar ook aan het vastleggen van functieomschrijvingen en -waardering, het opstellen van een opleidingsplan of het vaststellen van passend verzuimbeleid. HAER helpt u graag uw HR-beleid zo in te richten dat u minder ad hoc hoeft te reageren. Al kunt u dan niet alle problemen voorkómen, met de hulp van HAER kunt u ze wél beheersen.