HAER indirecte diensten

HAER indirecte diensten

HAER onderscheidt

naast de directe (primaire) adviesdiensten een aantal meer indirecte diensten. Aan de hand van deze diensten kunt u zien welke winst binnen uw bedrijf te behalen valt. Met andere woorden, welke toegevoegde waarde een sterk HR-beleid heeft voor uw onderneming.

De HAER-scan

is gericht op het systematisch in kaart brengen van de organisatie en uitvoering van de belangrijkste HR-werkgebieden en -processen. Dat gebeurt bij HAER niet, zoals in veel andere gevallen, door het standaard nalopen van een vaste vragenlijst, maar aan de hand van een diepgaand, persoonlijk gesprek. Alleen op die manier creëer je als HR-adviesbureau de gelegenheid, vanuit een helikopterview, je toe te spitsen op exact díe zaken die voor uw bedrijf van belang zijn. Zo krijgt HAER gevoel voor úw bedrijf.

De scan resulteert in een rapportage met benoeming van eventuele risico's en mogelijke toegevoegde waarde. Daaruit volgt een advies (oplossingsrichting) met betrekking tot het optimalisatietraject van de werkorganisatie. Ook deze rapportage wordt u in een persoonlijk gesprek toegelicht.

De verzuimscan

is vergelijkbaar met de HAER-scan, maar dan specifiek gericht op het in kaart brengen van de organisatie en uitvoering van de totale werkgeversverantwoordelijkheid én de bijbehorende mogelijkheden rondom ziekteverzuim. Óók op preventief gebied. Ook hier krijgt u de aan de hand van de resultaten een overzicht van eventuele valkuilen en van de mogelijke toegevoegde waarde van een goed HR-beleid. HAER adviseert u op maat over verzuimbeleid en -begeleiding.

HAER Workshops

scheppen bewustwording van de problematiek rondom een bepaald thema. En gaan vervolgens met name in op de bijbehorende mogelijkheden vanuit HR. In kleine groepen van acht tot tien deelnemers wordt op interactieve wijze praktijkgericht kennisgemaakt met de toegevoegde waarde van een goede invulling van uw HR-beleid.

Daarnaast verschaft HAER enige inzichten in achtergrondkennis en is er bovendien ruimte uw eigen voorbeeldcasus te bespreken.

Mogelijke thema's:

  • Disfunctioneren en ontslag
  • Ziekteverzuim
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Functiewaardering en indelingsvraagstukken

Houdt de website of nieuwsbrief in de gaten voor de planning van deze workshops. U kunt uw interesse in één of meerdere van bovengenoemde onderwerpen ook nu al aan ons kenbaar maken via het onderdeel 'contact' op deze website. U wordt dan persoonlijk geïnformeerd.