Het risico van het werken met ZZP'ers

Blog bericht

Het risico van het werken met ZZP'ers

Manon Pieters

dinsdag 22 augustus 2017

Deze maand laten wij Manon Pieters, advocaat bij SPEE advocaten, aan het woord met als onderwerp: de risico's van het werken met ZZP'ers.

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van de diensten van ZZP’ers. Het inhuren van ZZP’ers kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven, onder andere vanwege de flexibiliteit en omdat het inschakelen van ZZP’ers vaak voordeliger is dan wanneer voor dezelfde werkzaamheden een werknemer zou worden aangesteld. Maar bent u ook bedacht op de eventuele risico’s? 

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
Belangrijk voor de ZZP-overeenkomst is dat de ZZP’er niet ondergeschikt is aan de opdrachtgever.Anders kan worden geconcludeerd dat het een verkapt dienstverband betreft, waarbij loonheffingen moeten worden afgedragen alsof u deze persoon in eigen loondienst heeft. 

Bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht, gaat het om een totaaloordeel van de gezamenlijke omstandigheden. Daarbij moet niet alleen gelet worden op datgene dat partijen (aanvankelijk) bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, maar ook op de wijze waarop zij in de dagelijkse praktijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en daarmee inhoud hebben gegeven aan de afspraken die zij met elkaar gemaakt hebben.

Daarbij moet onder andere worden gekeken naar:
- de wijze van beloning;
- de wijze van betaling (door wie aan wie);
- de mate van ondernemingsrisico;
- de mate van investeringen (wie levert de grondstoffen en de hulpmiddelen);
- het type werkzaamheden;
- de vraag wie zorg draagt voor de sociale zekerheid;
- de duurzaamheid van de arbeidsprestatie;
- de strekking van de instructiebevoegdheid;
- de mate van zelfstandigheid en de maatschappelijke positie van de opdrachtnemer.

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“de Wet DBA”) van kracht. Wanneer twijfel bestaat of sprake is van ‘loondienst’ dan moeten opdrachtgevers en ZZP-ers nu met, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten werken. Bij twijfel hierover kan werken volgens een modelovereenkomst u namelijk zekerheid bieden dat er geen sprake is van loondienst. Op de website van de Belastingdienst vindt u algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten, die zijn bedoeld voor specifieke beroepsgroepen. Het is niet verplicht deze modellen te gebruiken. Het is ook mogelijk om individuele overeenkomsten ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen.

Wordt geconstateerd dat partijen niet volgens de goedgekeurde overeenkomst hebben gehandeld en dat toch sprake is van een dienstbetrekking, dan lopen partijen het risico op naheffing. Het is dus belangrijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst altijd goed in de gaten te blijven houden of de feitelijke situatie waaronder gewerkt wordt, overeenstemt met datgene dat in de overeenkomst is vastgelegd. Met andere woorden: u zult erop moeten toezien dat in de praktijk ook echt volgens de overeenkomst wordt gewerkt.

Huidige stand van zaken
De Belastingdienst stelt de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 juli 2018 (tenzij de Belastingdienst u als kwaadwillend beschouwt) teneinde opdrachtgevers en ZZP’ers de tijd te gunnen om hun werkwijze aan te passen. Huurt u een ZZP'er in en constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen. Maar, zoals hierboven al opgemerkt, geldt het opschorten van de handhaving níet wanneer u door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. Hiervan is sprake in het geval dat partijen overduidelijk buiten het wettelijk kader treden.

Let op: toets ook altijd of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Want dan moet u misschien toch loonheffingen inhouden, ook al werkt de ZZP'er niet in loondienst voor u.

Het vervolg van het blog van het Manon Pieters staat in het artikel: “Vervolg van het blog: Het risico van het werken met ZZP'ers van deze nieuwsbrief. In het vervolg gaat ze in op de steeds groter wordende bescherming voor ZZP’ers, het beëindigen van een contract met een ZZP’er en de aansprakelijkheid van een opdrachtgever.

SPEE advocaten
Manon Pieters is advocaat bij SPEE advocaten. Kenmerkend voor SPEE advocaten zijn juridische kwaliteit en laagdrempeligheid in combinatie met een professionele en zakelijke aanpak. Voor meer informatie, neem contact op met Manon Pieters via: info@spee-advocaten.nl / www.spee-advocaten.nl.

Bekijk meer blogberichten

Stress kost teveel. Wist u dat stress gemiddeld 250 euro per dag kost?

Aan het woord Eskil Fleuren accountmanager bij SAZAS. ‘Regelmatig krijg ik vragen van werkgevers... »

Ook in 2018: onbezorgd ondernemen

De allerbeste wensen voor 2018 namens het HAER Advies team! De kerstman heeft het land verlaten en... »

Training Persoonlijk Leiderschap: Esther Groenen aan het woord

Het najaar 2017 stond voor HAER Advies volledig in het teken van de training Persoonlijk... »

Beoordelingsgesprek laat jouw medewerkers en organisatie groeien

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de beoordelingsgesprekken weer voor de deur... »

Het belang van opleiden en ontwikkelen

Mijn naam is Sue Titulaer, werkzaam bij AB Werkt Zuid-Nederland als HR Adviseur Opleiding en... »

Vakantie vieren en afschakelen van het werk, maar hoe?

Hoe kun je nu het meest “effectief” vakantie hebben? Hoe haal je nu alles uit je vakantie en kun je... »

Uitbreiding van het HAER-team

Hier ben ik dan, de nieuwe junior HR adviseur van HAER. Ik ben vanaf 12 juni onderdeel van dit... »

Training coachen & motiveren: het begint bij jezelf

Deze maand laten wij Roy Voncken aan het woord met als onderwerp: deelname aan de driedaagse... »

Gastblog: Voorkomen is beter dan genezen (Eskil Fleuren, SAZAS)

Deze maand laten wij Eskil Fleuren, accountmanager van SAZAS, aan het woord over... »

Tegeltjeswijsheid in de personeelskeuken

Als je bij HAER Advies werkt, ben je wekelijks bij veel mooie bedrijven om een kijkje in de... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 137 berichten.