Gastblog: Hoe kostenbewust flexibel personeel in te huren - Bram Knoups (Regiomanager AB Werkt)

Blog bericht

Gastblog: Hoe kostenbewust flexibel personeel in te huren - Bram Knoups (Regiomanager AB Werkt)

Monday 2 May 2016

Bram Knoups is regiomanager van AB Werkt in Zuid-Limburg. De coöperatie AB Werkt helpt mensen aan werk en werkgevers aan mensen. Dat doet zij in de sectoren waar zij goed in is: agro, groen, food, GWW, industrie, en techniek. De coöperatie heeft vijf vestigingen in Zuid-Nederland. Dagelijks zijn meer dan 2500 medewerkers voor AB Werkt aan het werk.

Hoe kostenbewust flexibel personeel in te huren

 

De economie is herstellende, en de arbeidsmarkt trekt ook voorzichtig weer aan. Nu de mist langzaam optrekt, kunnen we constateren dat de arbeidsmarkt aanzienlijk veranderd is. Automatisering zorgt voor efficiëntere processen waarvoor minder mensen nodig zijn. Van de medewerker wordt verwacht dat deze allround inzetbaar is. Daarnaast heeft het bedrijfsleven behoefte aan het inzetten van flexibele medewerkers die snel en wendbaar zijn. En het liefst dat het bedrijf daar zo min mogelijk omkijken naar heeft. Wat betekent dit voor de medewerker? Wat is uw rol en verantwoordelijkheid als werkgever? En waar let u op als u kiest voor het inzetten van een flexibele medewerker?

Vitaal tot aan je pensioen
Veranderingen volgen elkaar razendsnel op. Blijven ontwikkelen en een leven lang  leren is de norm. Niet alleen een startkwalificatie voor de starter is belangrijk, maar het bijhouden en verder uitbreiden van kennis is essentieel voor eenieder die werkt.
Daarnaast speelt vitaliteit een steeds belangrijkere rol. Vitaliteit bestaat uit vier gebieden die met elkaar in balans moeten zijn. Fysiek (beweging, voeding, slaap), mentaal (persoonlijke groei en ontwikkeling), emotioneel (zelfkennis, samenwerking) en spiritueel (innerlijke balans, betekenisvol zijn). Factoren als stress, een ongezonde leefstijl, beperkte loopbaanmogelijkheden en – uiteraard – gezondheidsproblemen hebben gevolgen voor de vitaliteit. Dat heeft niet alleen zijn weerslag op iemands persoonlijke leven, maar raakt ook de organisatie waar hij of zij werkt. Voor de organisatie zijn deze effecten zichtbaar. Vitale medewerkers hebben meer in plezier in het werk, zijn productiever, zijn meer betrokken en verzuimen veel minder. Goede vitaliteit is kostenbesparend.
Investeren in vitaliteit is daarom vanuit zowel sociaal als financieel oogpunt interessant.

Wat betekent dit voor de werkgever?
Voor bedrijven is het belangrijk om in te zetten op het ontwikkelen van hun medewerkers, het stimuleren van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd willen ze een flexibelere arbeidsorganisatie. Die combinatie is dan best lastig. Inhuren van personeel via een HR-dienstverlener zoals een uitzendbureau is een goede optie. De werkgever koopt flexibiliteit in en hem wordt werk uit handen genomen. Welk bureau te kiezen is afhankelijk van voor welk gezichtsveld wordt gekozen: vanuit HR of inkoop. De HRdiscipline zal met het inschakelen van een HR-dienstverlener kiezen om de gewenste flexibiliteit in te bouwen en ondersteund te worden in de toepassing van complexe wet- en regelgeving. Daarnaast mag men van de flexpartner een sterke rol verwachten bij de instroom, doorstroom en ontwikkeling van het personeel. Vanuit de  inkoopdiscipline wordt het inhuren van personeel bepaald door de prijssetting, waarbij de insteek is om zo veel mogelijk flexibiliteit in te schakelen tegen een zo laag mogelijke prijs.

Kosten zijn meer dan het uurtarief
Bij het sturen vanuit inkoopperspectief is de eigenlijke vraag op welke kosten we zouden moeten sturen. Kijken we naar zo laag mogelijke inleenkosten of zijn er nog andere factoren die mede de prijs bepalen? De kosten voor het inzetten van flexibele medewerkers kunnen we indelen in ‘boven water’ en ‘onder water’. ‘Boven water’-kosten zijn onder andere brutolonen, toeslagen, betalingstermijnen en sociale lasten. Dit zijn vaste gegevens die voornamelijk door de wetgever worden bepaald en in feite nauwelijks beïnvloedbaar zijn. ‘Onder water’ zijn de kosten die niet direct zichtbaar zijn, maar juist daar is de winst te behalen. Worden medewerkers op tijd geleverd? Voldoet het aantal medewerkers aan de behoefte? Is er veel verloop door disfunctioneren of ziekte? Voldoen de medewerkers aan de productiviteitseisen? Worden de taken goed uitgevoerd? En als dat niet het geval is, hoe is dit dan te verbeteren? Door juist op díe zaken te sturen, stijgt de productiviteit en als resultante zijn de kosten lager. U voorkomt verspilling en realiseert kostenefficiëntie. Daarnaast vragen ook eerder geschetste strategische thema’s als vitaliteit en opleiden de nodige aandacht. Dit moet meegenomen worden in het kostenplaatje. Hoe gaat een leverancier van flexibele arbeid hier mee om? Op welke manier kan hier gezamenlijk in worden opgetrokken? Want bezuinigen op vitaliteit is geen optie als u zich wilt blijven verzekeren van goed en gemotiveerd personeel.

Waar kunt u op letten?
In de praktijk zien we regelmatig dat een bedrijf voor het inhuren van personeel de prijs als belangrijkste selectiecriterium gebruikt. Natuurlijk, een scherpe prijs is belangrijk, maar juist op andere vlakken valt de echte winst te behalen! Door te kijken hoe kwalitatieve mogelijkheden te benutten en goed in beeld hebben wat de verhouding is tussen arbeidskosten en het resultaat van de organisatie. Inkoopsucces zit dan ook mede in inzichtelijk hebben van de hele keten, waardoor verspilling voorkomen wordt.

Bram Knoups - Regiomanager AB Werkt

Bekijk meer blogberichten

Blog: Laten bloeien

Ruim een jaar geleden schreef ik mijn eerste blog voor HAER Advies met de titel: “Vinden, binden,... »

Die ene vraag, een verschil?!

Daar zitten we, samen aan tafel. Ik zie iets van wanhoop in de ogen. Waar moeten we het nog zoeken... »

Werkgeluk, de sleutel om een happyholic te boeien

Tijdens een medewerkersbijeenkomst van AB Werkt gaf Wim Davidse een lezing. Wim is flex- &... »

Blog: Goede voornemens? Make-it happen!

Ben jij als ondernemer bezig met goede voornemens voor je personeel? Help jij je personeel met het... »

Blog: “Eigen SCHULD, dikke bult?”

December is een dure maand met sinterklaascadeaus en kerstinkopen. In deze maand is de kans groot... »

De 5 lessen die iedere leidinggevende te laat leert over het voorkomen van werkstress

Werkstress is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. In 2016 bracht dit voor een... »

“Ongemotiveerd personeel bestaat niet”

Je kent het vast wel, werknemers die gedrag laten zien wat je liever niet ziet. Of andersom, dat je... »

Scheiden doet uw organisatie LIJDEN?!

In Nederland stranden ongeveer 40% van de huwelijken, dat is goed voor zo’n 30.000 scheidingen per... »

Hoe wordt de zwakke schakel de medeweker van de maand?

In mijn vorige blog nam ik je mee in het motiveren van je medewerkers. In dit blog vertel ik meer... »

Blog: Kink in de kabel van je medewerker, wat nu?

Je medewerker is geen losse schakel. Hij is onderdeel van vele systemen. Niet alleen binnen jouw... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 161 berichten.