De re-integratie van de zieke grensarbeider: hoe houdt u de regie in handen?

Blog bericht

De re-integratie van de zieke grensarbeider: hoe houdt u de regie in handen?

Manon Pieters

Monday 5 March 2018

Vanwege het grote grensgebied rondom Nederland, werken er in Nederland veel grensarbeiders. Het betreft veelal werknemers uit België, Duitsland en soms zelfs Polen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Nederlanders die hier in Nederland werken, maar vlak over de grens in België of Duitsland wonen.

Als een werknemer ziek uitvalt, dan bent u als werkgever verplicht om de re-integratie samen met de werknemer in goede banen te leiden. De re-integratie van een gewone Nederlandse werknemer is vaak al geen sinecure, maar de re-integratie van een zieke grensarbeider is helaas nóg complexer. Dit komt omdat u niet alleen te maken heeft met Nederlands recht, maar ook met Europese regelgeving en soms zelfs het recht van het land waar de werknemer woont. En u raadt het al, deze diverse wet- en regelgeving sluiten helaas niet altijd even goed op elkaar aan.

Hieronder ga ik in op de situatie waarbij de grensarbeider in Nederland sociaal verzekerd is, én Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Ook andere situaties komen in de praktijk voor, maar het voert in het kader van dit artikel te ver om deze hier inhoudelijk te bespreken.

Controle zieke grensarbeider
De zieke grensarbeider kan in principe niet verplicht worden om voor controles bij arbeidsongeschiktheid naar Nederland te komen. De zieke grensarbeider kan alleen verzocht worden naar Nederland te reizen wanneer hij in staat is om naar Nederland te reizen zonder dat dit zijn gezondheid schaadt. Verplicht een werkgever een zieke grensarbeider om in Nederland het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken, dan kan dat dus in strijd zijn met het vereiste respect voor de gezondheidstoestand van de werknemer.

Maar de zieke werknemer kan er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om in te stemmen met controle in Nederland. Dit moet hij altijd schriftelijk bevestigen. Als werkgever moet u in principe dan wel de reiskosten, en eventuele verblijfskosten, vergoeden.

Uitgangspunt is dat de controle van de zieke grensarbeider plaatsvindt door het orgaan van zijn woonplaats. In het buitenland verkrijgt de werknemer het bewijs van arbeidsongeschiktheid meestal via de huisarts. De buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverklaringen zien er dan ook vaak anders uit dan de gangbare oordelen die u in Nederland van de bedrijfsarts gewend bent. Ze kunnen zelfs minder informatie bevatten dan u gewend bent. Toch mag de grensarbeider er in principe mee volstaan.

U kunt hier overigens op anticiperen door uw verzuimprotocol hierop aan te passen. U mag in uw verzuimprotocol namelijk redelijkerwijs duidelijke eisen stellen aan de verklaringen van buitenlandse artsen. Maak hier dus ook zeker gebruik van!

Twijfelt u aan het arbeidsongeschiktheidsoordeel van de huisarts? Dan kunt u, bij wijze van second opinion, de bevoegde buitenlandse instanties vragen om de controle uit te voeren: de werknemer is verplicht hieraan mee te werken. U beschikt daarbij over de mogelijkheid om aan te geven waar tijdens het onderzoek extra aandacht aan moet worden besteed. Het orgaan dat de controle uitvoert, informeert u als werkgever vervolgens over de uitkomst van het onderzoek. Een andere optie is om een arts in de woon- of verblijfplaats aan te wijzen die een verklaring over de gezondheidstoestand moet afgeven. En weer een ander alternatief is om een arts vanuit Nederland naar de verblijfplaats van de werknemer te sturen. De (bedrijfs)arts zal zich dan wel moeten houden aan de buitenlandse medische protocollen zoals die daar gelden.

Voor het vervolg van dit blog klikt u op de volgende link: www.haer.nl/nieuwsbericht/detail/de-re-integratie-van-de-zieke-grensarbeider-hoe-houdt-u-de-regie-in-handen-1/ 

Bekijk meer blogberichten

Training Gesprekstechnieken op de werkvloer: Maarten & Mieke aan het woord

Het voorjaar 2018 stond voor HAER Advies in het teken van de driedaagse training... »

5 schadelijke types werknemers (en hoe ermee om te gaan)

Sommige medewerkers maken er echt een potje van. Ze ontwrichten teams, zorgen ervoor dat... »

Uitbreiding van het HAER-team

Met veel plezier stel ik me aan jullie voor als de nieuwe HR adviseur van HAER. Ik maak vanaf 1... »

Blog: het belang van trainen en ontwikkelen van jezelf en van medewerkers

De maand Maart zien vele mensen met vreugde tegemoet. Het is de maand waarin de lente officieel is... »

Stress kost teveel. Wist u dat stress gemiddeld 250 euro per dag kost?

Aan het woord Eskil Fleuren accountmanager bij SAZAS. ‘Regelmatig krijg ik vragen van werkgevers... »

Ook in 2018: onbezorgd ondernemen

De allerbeste wensen voor 2018 namens het HAER Advies team! De kerstman heeft het land verlaten en... »

Training Persoonlijk Leiderschap: Esther Groenen aan het woord

Het najaar 2017 stond voor HAER Advies volledig in het teken van de training Persoonlijk... »

Beoordelingsgesprek laat jouw medewerkers en organisatie groeien

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat de beoordelingsgesprekken weer voor de deur... »

Het belang van opleiden en ontwikkelen

Mijn naam is Sue Titulaer, werkzaam bij AB Werkt Zuid-Nederland als HR Adviseur Opleiding en... »

Het risico van het werken met ZZP'ers

Deze maand laten wij Manon Pieters, advocaat bij SPEE advocaten, aan het woord met als onderwerp:... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 141 berichten.